سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

اکنون در آستانه یک انتخاب مهم قرار داریم و مهندسین باید با علم و درایت با انتخاب افراد صالح، کارآمد…

افتتاحیه نمایشگاه هفته دفاع مقدس

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

به اطلاع مهندسین عزیز بسیجی میرساند : مهلت ثبت دوره های آموزشی تخصصی ، از روز چهارشنبه 10 شهریور…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان رضوی

به اطلاع مهندسین عزیز بسیجی میرساند تربیت و آموزش سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان…

رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان رضوی: کمک مومنانه باید ادامه پیدا کند

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

کارگروه عفاف و حجاب توسط شورای کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهیده بتول چراغچی ( خواهران ) مشهد…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

به اطلاع مهندسین بسیجی عزیز میرساند تمامی برنامه ها ، خدمات رفاهی ، دوره های تخصصی و کارگروه ها در…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان رضوی با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و سازمان…

مسئول کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهیده چراغچی (خواهران ) مشهد به مناسبت هفته گرامیداشت عفاف…

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان با موضوع گزارش عملکرد کانون ها و پیگیری مصوبات جلسات قبل برگزار شد.

کلاس های جوشکاری در سه دوره pt.vt.mt توسط بسیج مهندسین با همکاری سازمان فنی حرفه ای برگزار شد.

همایش بصیرتی با موضوع حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه باحضور جمعی از مهندسین و مدیران عالی رتبه…

برگزاری همایش بصیرت افزایی با موضوع حضور حداکثری در انتخابات، از مصوبات این جلسه بود.

با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات نظام مهندسی هیئت اندیشه ورز با موضوع انتخابات تشکیل جلسه داد و…

جلسه مشترک بین رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری و رئیس نظام مهندسی معدن در خصوص افزایش…

اولین جلسه هیئت اندیشه ورز استان خراسان رضوی در سال 1400 با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین استان و…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

فرهنگ دیدار با خانواده شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان باید در جامعه ما نهادینه شود

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

اکنون در آستانه یک انتخاب مهم قرار داریم و مهندسین باید با علم و درایت با انتخاب افراد صالح، کارآمد…

افتتاحیه نمایشگاه هفته دفاع مقدس

رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان رضوی: کمک مومنانه باید ادامه پیدا کند

مسئول کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهیده چراغچی (خواهران ) مشهد به مناسبت هفته گرامیداشت عفاف…

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان با موضوع گزارش عملکرد کانون ها و پیگیری مصوبات جلسات قبل برگزار شد.

همایش بصیرتی با موضوع حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه باحضور جمعی از مهندسین و مدیران عالی رتبه…

برگزاری همایش بصیرت افزایی با موضوع حضور حداکثری در انتخابات، از مصوبات این جلسه بود.

با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات نظام مهندسی هیئت اندیشه ورز با موضوع انتخابات تشکیل جلسه داد و…

جلسه مشترک بین رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری و رئیس نظام مهندسی معدن در خصوص افزایش…

اولین جلسه هیئت اندیشه ورز استان خراسان رضوی در سال 1400 با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین استان و…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

فرهنگ دیدار با خانواده شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان باید در جامعه ما نهادینه شود

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

اکنون در آستانه یک انتخاب مهم قرار داریم و مهندسین باید با علم و درایت با انتخاب افراد صالح، کارآمد…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام رضا علیه السلام

به اطلاع مهندسین عزیز بسیجی میرساند : مهلت ثبت دوره های آموزشی تخصصی ، از روز چهارشنبه 10 شهریور…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان رضوی

به اطلاع مهندسین عزیز بسیجی میرساند تربیت و آموزش سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان خراسان…

کلاس های جوشکاری در سه دوره pt.vt.mt توسط بسیج مهندسین با همکاری سازمان فنی حرفه ای برگزار شد.

همایش بصیرتی با موضوع حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه باحضور جمعی از مهندسین و مدیران عالی رتبه…

با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات نظام مهندسی هیئت اندیشه ورز با موضوع انتخابات تشکیل جلسه داد و…

جلسه مشترک بین رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری و رئیس نظام مهندسی معدن در خصوص افزایش…

اولین جلسه هیئت اندیشه ورز استان خراسان رضوی در سال 1400 با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین استان و…