شناسه : 383
چهارشنبه, 11/04/1396 - 23:09
نویسنده : khr.omranbasij.ir
بسيج مهندسين استان خراسان رضوي

برگزاري كارگروه هاي آب و محيط زيست بسيج مهندسين استان در محل دانشگاه هاي مشهد

كارگروه آب بسيج مهندسين استان در دانشگاه خراسان مشهد و كارگروه محيط زيست نيز در محل دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد.

[[{"fid":"704","view_mode":"default","type":"media","field_deltas":{"1":{}},"link_text":null,"fields":{},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

[[{"fid":"705","view_mode":"default","type":"media","field_deltas":{"2":{}},"link_text":null,"fields":{},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید